Din ”E-Arhiva comunității noastre”Regretatul învățător Teoctist Galinescu a fost sufletul spiritualității din Hangu. Un Om de o mare sensibilitate și dăruire, a încercat să identifice, să păstreze și să promoveze, tradițiile și obiceiurile acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu și de o frumusețe fără seamăn.


Niciun comentariu: